Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie - utrudnienia na Pl. T. Kościuszki

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 29 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2014 roku parking przy pl. Kościuszki będzie zamknięty.Ponadto w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 roku na ul. Panieńskiej będą poważne utrudnienia dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja 2014

Celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy. Palenie tytoniu jest jedną z najbardziej łatwych do uniknięcia przyczyn śmierci na świecie i odpowiada obecnie za 10% zgonów dorosłych. 6 milionów - co roku prawie 6 milionów ludzi umiera z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu. Tegoroczne hasło obchodów to

„Podnoszenie podatków od tytoniu”

więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.Zarządzenie Nr 12.67.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 roku.
więcej

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.66.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zarządzenie Nr 120.66.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 maja 2014r. (pobierz tutaj)
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29


Nazwa Biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od. godz. 08.00 dnia 28.05.2014r. do godz. 20.00 dnia 28.05.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak
więcej

Ogłoszenie - utrudnienia na Pl. T. Kościuszki

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 29 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2014 roku parking przy pl. Kościuszki będzie zamknięty.Ponadto w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 roku na ul. Panieńskiej będą poważne utrudnienia dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem


Nazwa Biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od. godz. 14.00 dnia 27.05.2014r. do godz. 03.00 dnia 28.05.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem


Nazwa Biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od. godz. 14.00 dnia 26.05.2014r. do godz. 24.00 dnia 26.05.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak
więcej

HotSpot ... na Łęczyckim Rynku...

DARMOWY BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU


Firma OPEN-NET S.A. we współpracy z Urzędem Miejskim w Łęczycy postanowiła wyjść z propozycją świadczenia darmowej usługi HotSpot przygotowanej specjalnie z myślą o Łęczycanach.

W dniu 14 maja usługa bezprzewodowego dostępu do internetu została uruchomiona w centrum naszego miasta. Bezpłatny dostęp do internnetu stał się w Łęczycy - faktem!

Na ławeczkach znajdujących się na Placu Kościuszki zostały zamontowane tabliczki informujące mieszkańców o możliwości skorzystania z powyższej usługi w obrębie Łęczyckiego Rynku. Serdecznie zapraszamy do skorzystania, życzymy niezakłóconego odbioru.
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży – podopiecznych TPD w Łęczycy.“Oferta TPD (pobierz tutaj)
więcej

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz dzieci z Przedszkola Nr 1 w Łęczycy proszą o oddawanie głosów na naszą placówkę

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz dzieci z Przedszkola Nr 1 w Łęczycy proszą o oddawanie głosów na naszą placówkę w ramach konkursu "Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy". Wizytówką naszego przedszkola jest przepiękny ogród, o bardzo dużej powierzchni, gdzie drewniany oraz nowej generacji sprzęt do zabaw, wkomponowany jest w bujną roślinność. Ogród przedszkolny pełni też istotną rolę w edukacji ekologiczno – przyrodniczej naszych wychowanków. Bogactwo roślinności, stary drzewostan, stała obecność wielu gatunków ptaków, a także i zwierząt, stanowi skarbnicę wiedzy przyrodniczej bezpośrednio dostępnej dziecku. Na uboczu osiedla, z dala od miejskiego hałasu dzieci nie tylko się uczą, ale też wypoczywają w ciszy i harmonii z naturą. Głosować można raz dziennie - codziennie do końca maja klikając link zamieszczony na Facebooku naszej placówki http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,oddaj -glos,439.html lub na stronie: konkurs.przyjacielenatury.pl.

Serdecznie dziękujemy:)

więcej

Przypominamy o opłacie za psy

Przypominamy, iż do końca maja 2014 roku należy dokonać opłaty za posiadane psy. Kwota do zapłacenia wynosi 50 zł od każdego psa. Zwolnione z tego obowiązku są osoby niepełnosprawne oraz te, które ukończyły 65 lat. Opłaty pobierają inkasenci. Wpłat można dokonać również w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


KOMUNIKAT Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2014.


Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 12 i 31 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmują cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienia będą wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki.

więcej

wszystkich aktualności: 13